PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
Ngày đăng 21/02/2020 | 15:08  | Lượt xem: 444

Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội giới thiệu, hướng dẫn phổ biến Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Công văn số 311/STTTT-BCXBTT ngày 20/02/2020 của Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội giới thiệu, hướng dẫn phổ biến Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

(Xem chi tiết tại đây)