PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 15/01/2021 | 15:16  | Lượt xem: 61
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 98
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 07/01/2021 | 04:38  | Lượt xem: 88
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 89
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:58  | Lượt xem: 124
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/12/2020 | 10:29  | Lượt xem: 768
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ , hội xuân 2021

Ngày đăng 23/12/2020 | 06:00  | Lượt xem: 376
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ , hội xuân 2021.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 18/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 257
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 209
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 02/12/2020 | 05:14  | Lượt xem: 174
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 25/11/2020 | 10:36  | Lượt xem: 138
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo cáo thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo" năm 2020

Ngày đăng 24/11/2020 | 03:42  | Lượt xem: 330
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo" năm 2020.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:30  | Lượt xem: 86
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 13/11/2020 | 11:38  | Lượt xem: 131
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 13/11/2020 | 11:36  | Lượt xem: 105
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị cấp, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đợt 3 năm 2020

Ngày đăng 12/11/2020 | 10:13  | Lượt xem: 495
Ngày 05/11/2020, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị cấp, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Chuyên đề “Cơ sở (Chuỗi cơ sở) sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo...

Quận Hai Bà Trưng tiếp Đoàn liên ngành Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngày đăng 12/11/2020 | 10:03  | Lượt xem: 217
Sáng ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 số 4 Thành phố kiểm tra thực tế tại Khách sạn The Ann địa chỉ số 38A Hàng Chuối - là khách sạn được UBND Thành phố Hà Nội,...

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 04/11/2020 | 03:30  | Lượt xem: 110
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Thực hiện Thông báo số 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/11/2020 | 05:13  | Lượt xem: 169
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị thực hiện Thông báo số 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 02/11/2020 | 05:01  | Lượt xem: 212
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.