Phòng chống tham nhũng

Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 08/08/2018 | 09:15 AM  | View count: 49
Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2017

Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:46 PM  | View count: 95
Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Công văn về việc thực hiện thanh toán nợ dân của UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:54 AM  | View count: 179
Về việc thực hiện thanh toán nợ dân

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:07 PM  | View count: 140
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Luật Ngân sách nhà nước

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:22 AM  | View count: 48
Luật Ngân sách nhà nước

Luật Đầu tư

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:05 AM  | View count: 39
Luật đầu tư

Luật Đấu thầu

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:00 AM  | View count: 28
Luật đấu thầu

Ban Chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tổ chức họp đánh giá kết quả công tác quý I năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:25 AM  | View count: 121
Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác quý I năm...

Không có “Vùng cấm” trong xử lý tham nhũng

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:11 PM  | View count: 506
Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh :” Thời gian qua, đấu tranh phòng...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM  | View count: 516
THANH TRA  CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:43 AM  | View count: 547
HANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:54 PM  | View count: 334
CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________ Số: 76 /2012/NĐ-CP ...

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:53 PM  | View count: 180
CHÍNH PHỦ _________ Số: 75 /2012/NĐ-CP CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Luật Tố cáo

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:44 PM  | View count: 180
QUỐC HỘI Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     LUẬT TỐ CÁO ...

Luật khiếu nại

Ngày đăng 20/07/2016 | 03:10 PM  | View count: 164
Luật khiếu nại 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:28 PM  | View count: 381
QUỐC HỘI ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật số:...

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 10/05/2016 | 09:03 AM  | View count: 465
  QUỐC HỘI ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật...

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2016 | 10:02 AM  | View count: 409
Số kí hiệu văn bản 175/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH công tác phòng, chống...