Ban Chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thàn ủy họp giao ban công tác quý I năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 15:12  | Lượt xem: 349
Sáng 08/4/2021, Ban Chỉ đạo của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp giao ban công tác quý I năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy...

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2021 | 10:50  | Lượt xem: 1269
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 05:00  | Lượt xem: 2979
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/05/2020 | 03:35  | Lượt xem: 2771
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Ngày đăng 24/04/2020 | 04:28  | Lượt xem: 2697
Ngày 20/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 446/UBND-TTr về thực hiện Văn bản số 1094/UBND-BTCD, ngày 31/3/20202, của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ...

UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản, mới của luật Khiếu nại, luật Tố cáo và công tác hòa giải cơ sở

Ngày đăng 20/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 2136
Ngày 18/9/2019 UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản, mới của luật Khiếu nại, luật Tố cáo, trao đổi về phương thức hòa giải nhằm giảm các vụ việc bức...