Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
Ngày đăng 15/12/2021 | 15:55  | Lượt xem: 1754

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

(Chi tiết tại đây)