Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021
Ngày đăng 05/01/2021 | 17:00  | Lượt xem: 3012

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.

(Chi tiết tại đây)