Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 28/07/2021 | 16:36  | Lượt xem: 1280

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

(Chi tiết tại đây)