Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/05/2020 | 15:35  | Lượt xem: 2387

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)