Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018
Ngày đăng 19/05/2019 | 13:00  | Lượt xem: 667

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn, UBND phường và thành viên tổ hòa giải 5 tốt của các phường trên địa bàn quận.

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn, UBND phường và thành viên tổ hòa giải 5 tốt của các phường trên địa bàn quận. Giảng viên lớp tập huấn là  ông Trần Triệu Bằng- Báo cáo viên Thành ủy - Chuyên viên chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm mục đích giúp cho cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn, UBND phường và thành viên tổ hòa giải 5 tốt của các phường thuộc quận hiểu rõ được ý nghĩa của việc xây dựng Luật tố cáo mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật tố cáo năm 2011;  Xây dựng Luật tố cáo năm 2018 nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố cáo của công dân và quyền con người; tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành.

Tố cáo đã được thụ lý đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật tố cáo số 03/2011/QH13.

                                                                                            Nguyễn Nga - Phòng Tư pháp