UBND quận Hai Bà Trưng tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ Luật Hình sự năm 2015
Ngày đăng 20/08/2018 | 13:00  | Lượt xem: 262

Ngày 15/8/2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp tập huấn Tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, luật Tố cáo, luật Tiếp công dân, một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho hơn 1.200 cán bộ, công chức và thành viên tổ hòa giải cơ sở của các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

          Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy quận Hai Bà Trưng tại Chương trình số 04-CTr/BCĐ ngày 31/7/2017 của Ban chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 15/8/2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp tập huấn Tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho hơn 1.200 cán bộ, công chức và thành viên tổ hòa giải cơ sở của các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

      Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Cáp Sĩ Phong- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng. Tại hội nghị, đồng chí đã phát biểu chỉ đạo, xác định công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần giải quyết trực tiếp những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp. Vì vậy, nhiều năm qua, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hòa giải viên thực hiện công việc và thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên.

     Đồng chí Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên Thành ủy Hà Nội đã trao đổi  một số nội dung cơ bản của  Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Những thành viên tổ hòa giải sau khi tiếp thu kiến thức sẽ là những người tuyên truyền tới nhân dân nội dung của các Luật, góp phần đẩy mạnh chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện pháp luật.

                                                                                                                   Nguyễn Nga - Phòng Tư pháp quận