Phòng chống tham nhũng

Không có “Vùng cấm” trong xử lý tham nhũng
Ngày đăng 29/11/2017 | 03:11  | View count: 554

Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh :” Thời gian qua, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trờ thành phong trào, xu thế của cả xã hội”. Đây là đánh giá thẳng thắn, thực chất và đúng bản chất vấn đề. Thực tế thời gian qua cho thấy, hàng loạt vụ việc tiêu cực bị phanh phui, nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao đã bị xử lý. Đó là minh chứng không thể rõ nét hơn cho quyết tâm làm trong sạch mình của Đảng.

                 Tổng  Bí thư cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới như: tiến độ thanh tra, điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế còn chưa đạt yêu cầu kế hoạch đã đề ra; việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở cơ sở còn hạn chế; việc thu hồi tài sản đạt một số kết quả nhưng còn ít. Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, bởi công tác này đôi khi vẫn còn hình thức, có các biện pháp ngăn chặn tình trạng các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc vin vào lý do sức khỏe không hợp tác trong quá trình điều tra, xét xử khiến vụ án bị trì hoãn, kéo dài.

             Theo Tổng Bí thư: “ Điều chúng ta mong muốn là đang có đà, đang có xu thế, tất cả các cơ quan đều vào cuộc, cả xã hội đồng tình ủng hộ chúng ta. Sắp tới, chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không có trở ngại nào cả, không sợ sức ép nào cả. Vừa qua, ta đã làm tốt. Đến khó như việc xử lý một đồng chí Ủy viên Bộ chính trị đương chức mà chúng ta đã xử lý, có kết quả tốt. Nhân dân rất đồng tình, các đồng chí đảng viên trung kiên rất đồng tình, kẻ địch cũng chẳng xuyên tạc được, nếu chúng ta làm đúng”.

              Có thể thấy, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn. Đảng đã rút ngắn được quảng đường giữa nói và làm, từng bước loại bỏ những “ con sâu” tham nhũng, tiêu cực ra khỏi bộ máy. Những vụ việc vừa qua, Đảng đã chứng minh không có vùng cấm trong xử lý cán bộ, dù ở cấp nào, cương vị nào, cả nghỉ hưu lẫn đương chức và thực hiện trên diện rộng hơn. Bên cạnh đó, công tác điều tra, kết luận đều làm một các minh bạch, công khai để nhân dân cùng theo dõi, giám sát.

Thái Hà – Tạp chí nhân quyền số 10/2017.