PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Quân Hai Bà Trưng triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận”

Ngày đăng 24/07/2019 | 20:28  | Lượt xem: 384
Đối tượng dự thi là cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể nhận ủy thác; cán bộ, đảng...

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh Tế

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 427
Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 568
Phòng Kinh tế           I. Vị trí, chức năng           1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức...