PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Danh sách lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 18/01/2022 | 09:12  | Lượt xem: 248

Thông tin lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hai Bà Trưng.

Thông tin lãnh đạo phòng:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: số 33 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng.

 

TT CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI

 

1

Trưởng phòng

Trần Quốc Khánh 0912 187 045

 

2

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Phương Thảo 0912 445 545

 

3

Phó Trưởng phòng

Đoàn Đình Thành 0914 926 688