phong trào đoàn thể

Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XX, khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Ngày đăng 27/12/2017 | 05:22

Sáng 21/12/2017, Ban chấp hành LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức kỳ họp lần thứ XX, khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch LĐLĐ quận.

      Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Lan - Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Quận ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng; đồng chí Ngô Hồng Anh - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng. Cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 LĐLĐ thành phố Hà Nội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch LĐLĐ Quận báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Hai Bà Trưng năm 2017. LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn Quận theo chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; của UBND Thành phố là “Năm kỷ cương hành chính”, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong CNVCLĐ được thể hiện thực chất, đã động viên và tạo thêm lòng tin của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được triển khai tổ chức toàn diện tới các CĐCS và CNVCLĐ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ CNVCLĐ do vậy đã nâng cao được nhận thức, đời sống tinh thần, ổn định tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ, động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ Quận với UBND Quận, các ban, ngành, đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, phong trào văn hóa văn nghệ TDTT... đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được ổn định, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận. Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông đảo số lượng CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nổi bật là phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”, các hoạt động nhân “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” lần thứ nhất đi vào chiều sâu.

      Công tác chỉ đạo CĐCS tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn được quan tâm sát sao, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư với nước ngoài, các trường học trực thuộc LĐLĐ Quận quản lý. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, LĐLĐ Quận đã thành lập mới 27/25 CĐCS (đạt 108%) và kết nạp 1.816/1.800 đoàn viên (đạt 109%), thành lập 01 CĐCS theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được LĐLĐ quận thực hiện theo từng chuyên đề cùng với kỹ năng tổ chức hoạt động theo từng loại hình cơ sở. Hoạt động Nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, Uỷ ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính Công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

      Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 4 báo cáo chính trị của Ban chấp hành LĐLĐ quận Hai Bà Trưng khóa XVII, dự thảo lần 3 báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành LĐLĐ Quận và dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của UBKT LĐLĐ Quận khóa XVII; nhất trí các nhiệm vụ công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Quận về công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023; dự kiến chương trình Đại hội Công đoàn Quận và thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự bước 2 tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

                                                                                              Hoàng Anh- Liên đoàn lao động quận