phong trào đoàn thể

Hội Khuyến học Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác Khuyến học năm 2018
Ngày đăng 27/03/2018 | 10:28

Sáng ngày 26/3/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng số 8 phố Bùi Ngọc Dương, Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổ chức Tập huấn công tác khuyến học năm 2018.

          Về dự buổi tập huấn có ông Phan Đăng Hùng  – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban phong trào Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh  – Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; Ông Trương Nho Quang - Chủ tịch hội Khuyến học Quận; Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; cùng các ông, bà trong Ban chấp hành hội Khuyến học Quận, các ông, bà Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành hội khuyến học cơ sở; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, Chi hội trưởng Khuyến học các địa bàn dân cư   20 phường và các trường học trên địa bàn Quận.

           Khai mạc lớp tập huấn, ông Trương Nho Quang đã nêu rõ mục đích của lớp tập huấn là nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm thực hiện các kỹ năng cơ bản trong vận động, xây dựng và phát triển tổ chức hội Khuyến học các cấp, tổ chức và hoạt động của hội Khuyến học Việt Nam

           Lớp tập huấn sẽ nghiên cứu và học tập 04 chuyên đề:

          Chuyên đề 1: Một số kỹ năng cơ bản trong vận động xây dựng và phát triển tổ chức hội Khuyến học các cấp. Tổ chức và hoạt động của hội Khuyến học Việt Nam

          Chuyên đề 2: Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

           Chuyên đề 3: Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

           Chuyên đề 4: Kết quả hoạt động, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các phường trên địa bàn Quận.

          Lớp tập huấn công tác khuyến học khoá I năm 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/3/2018. Tin tưởng rằng sau đợt tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và hoạt động của các cấp hội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.                                                                     

                                                                    Nguyễn Như Cẩn -  Phòng VH&TT quận