phong trào đoàn thể

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khóa III năm 2018
Ngày đăng 03/07/2018 | 11:07

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận, sáng 29/6/2018, LĐLĐ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tài chính công đoàn cơ sở năm 2018.

     Đến dự và trực tiếp là báo cáo viên Hội nghị có đồng chí Bùi Thu Thủy - Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng và 174 đồng chí học viên là Ủy viên BCH – UBKT LĐLĐ Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác kế toán Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận.

     Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thu Thủy - Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội phổ biến các Quyết định, Hướng dẫn của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam như: Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hướng dẫn số 217/HD-TLĐ ngày 22/2/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết số 09c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”… Đồng chí trao đổi với học viên những nội dung cụ thể về nguồn thu tài chính công đoàn, phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; chi, quản lý và công khai tài chính công đoàn, cách lập dự toán, quyết toán, lập sổ sách thu, chi tài chính công đoàn thông qua bài tập cụ thể.

     Đồng thời, báo cáo viên cũng triển khai phổ biển, hướng dẫn các học viên khối doanh nghiệp kinh doanh về Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ ngày 06/11/2017 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về Thu kinh phí Công đoàn qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó, năm 2018 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai đồng loạt trên toàn quốc thực hiện thu kinh phí công đoàn 2% khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản của Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Vietinbank. Báo cáo viên đã thông tin những nội dung cơ bản và hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện triển khai và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện thu kinh phí công đoàn 2% khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại ngân hàng Vietinbank.

     Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Quận, đồng chí Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận đã quán triệt đến học viên những nội dung quan trọng, cần thực hiện ngay tại Công văn số 179/LĐLĐ ngày 28/6/2018 của LĐLĐ Quận triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng. Đồng chí đề nghị CĐCS tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để họ tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Không để xuất hiện tình trạng CNVCLĐ bị các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Quận, kịp thời thông tin, báo cáo khi có tình huống phức tạp phát sinh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

                                                                                                 Hoàng Anh- Liên đoàn lao động Quận