phong trào đoàn thể

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7
Ngày đăng 13/07/2018 | 09:59

Thực hiện kế hoạch số 2724/KH- SYT ngày 05 tháng 7 năm 2018; kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 05/7/2018 của Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 10/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận tổ chức Hội nghị “Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, sơ kết công tác Dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018”

          Tới dự có đồng chí Vũ Văn Hoạt - Quận ủy viên- Phó chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận, cùng với 80 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng Quận ủy, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ quận và các đồng chí đại diện Ban Dân số- KHHGĐ 20 phường.

             Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

           Đồng chí Vũ Văn Hoạt- Phó chủ tịch UBND đã ghi nhận, biểu dương kết quả 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm, đặc biệt nhấn mạnh tới một số nội dung:

          - Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung và các giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 94/ KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 19/4/2018 của Quận ủy Hai Bà Trưng; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

         - Tập trung đầu tư vào công tác Dân số- KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người góp phần phát triển đất nước; thực hiện tốt các quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên, và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi...

        - Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông- giáo dục  và tư vấn về Dân số- KHHGĐ, đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc SKSS, cung cấp các dịch vụ KHHGĐ… và hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững” .

          Ngoài ra tại trụ sở trung tâm và 20 phường đã căng treo 42 khẩu hiệu, Benner  tuyên truyền về Chính sách dân số. Đây là hoạt động hết sức quan trọng nhằm vận động và nêu cao trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác Dân số trong tình hình mới.                  

                      Nguyễn Hoàng Yến- Giám đốc TT Dân số- KHHGĐ quận.