PHÒNG TƯ PHÁP PHÒNG TƯ PHÁP

UBND quận Hai Bà Trưng họp triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Ngày đăng 15/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 459
Sáng ngày 16/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Ông Cáp Sĩ Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cán bộ,...

Công tác kiện toàn tổ hòa giải cơ sở

Ngày đăng 03/02/2013 | 12:00  | Lượt xem: 112
Công tác kiện toàn hòa giải cơ sở; tập huấn kỹ năng hòa giải cơ sở, tuyên truyền phổ biến pháp luật; trang bị tài liệu phục vụ công tác hòa giải.

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 156
11/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp Xem chi tiết văn bản tại đây

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 207
Phòng Tư pháp:   Vị trí và chức năng 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...