phòng y tế

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 566
09/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế Trưởng phòng : Cao Thị Hoa -ĐT : 098.807.1997 Phó Trưởng Phòng : Lê Thị Thúy...