PHÒNG Y TẾ PHÒNG Y TẾ

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 727
09/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế Trưởng phòng : Cao Thị Hoa -ĐT : 098.807.1997 Phó Trưởng Phòng : Lê Thị Thúy Hà-ĐT :...