phường cầu dền

Giới thiệu chung phường Cầu Dền

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 2162
I. GIỚI THIỆU CHUNG Phường Cầu Dền nằm ở phía nam Quận Hai Bà Trưng với bốn tuyến phố chính là: Bạch Mai, Đại Cồ Việt, Lê Thanh Nghị và Trần Khát Chân. Tổng diện tích của...

Lịch tiếp công dân phường Cầu Dền

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 808
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG CẦU DỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ...

Quy chế làm việc của UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU DỀN

Ngày đăng 09/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1865
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU DỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI...