QUẬN ĐOÀN THANH NIÊN QUẬN ĐOÀN THANH NIÊN

Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng 05/05/2019 | 13:00  | Lượt xem: 78
Ngày 05/5/2019 Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đồng Tâm tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Giới thiệu chung về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày đăng 27/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 77
ĐoànTNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh...