Công văn số 3152/UBND-SXD ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 23/09/2021 | 18:45  | Lượt xem: 118
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2021 | 11:03  | Lượt xem: 418
UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng tổ chức phân khu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngày đăng 07/09/2021 | 02:51  | Lượt xem: 2239
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Phương án...

Công văn số 1496/UBND-QLĐT ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 02/09/2021 | 09:55  | Lượt xem: 282
UBND quận Hai Bà Trưng hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1386/UBND-QLĐT ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 14/08/2021 | 03:10  | Lượt xem: 337
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Phương án số 06/PA-UBND ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận

Ngày đăng 13/08/2021 | 07:40  | Lượt xem: 286
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận.

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD khu liên cơ quan Vân Hồ

Ngày đăng 06/08/2021 | 04:08  | Lượt xem: 259
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình sử dụng đất tại phường Lê Đại Hành không chấp...

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2021

Ngày đăng 06/08/2021 | 03:59  | Lượt xem: 199
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2021.

Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:57  | Lượt xem: 288
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản, chỉ đạo Công an quận, UBND 18 phường, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai...

Công văn số 1318/UBND-QLĐT ngày 03/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 04/08/2021 | 07:50  | Lượt xem: 252
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Tăng cường kiểm tra các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2021 | 06:22  | Lượt xem: 354
Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chỉ đạo quản lý điều hành của chính quyền, phát huy cao nhất hiệu quả hoạt dộng của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các tổ...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày đăng 02/08/2021 | 04:40  | Lượt xem: 249
Ngày 30/7/2021, UBND Quận Hai Bà Trưng đã ban hành văn bản số 1294/UBND-QLĐT về việc tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian giãn cách xã hội.

Tình hình các công trình trọng điểm cấp bách được cho phép hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/07/2021 | 08:50  | Lượt xem: 175
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo tình hình các công trình trọng điểm cấp bách được cho phép hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch...

Về việc đảm bảo cấp nước ổn định, vệ sinh môi trường, toát nước đô thị phục vụ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 30/07/2021 | 06:35  | Lượt xem: 150
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo việc đảm bảo cấp nước ổn định, vệ sinh môi trường, toát nước đô thị phục vụ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư cao tầng, khu tập thể, khu nhà trọ trên địa bàn quận

Ngày đăng 30/07/2021 | 06:10  | Lượt xem: 1343
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư cao tầng,...

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị

Ngày đăng 26/07/2021 | 11:13  | Lượt xem: 321
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận

Ngày đăng 26/07/2021 | 11:04  | Lượt xem: 230
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2021

Ngày đăng 07/07/2021 | 11:05  | Lượt xem: 245
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2021.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021

Ngày đăng 10/06/2021 | 03:29  | Lượt xem: 364
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng cải tạo sửa chữa mở trường học trên địa bàn đảm bảo chất lượng an toàn lao động phục vụ năm học mới 2021-2022

Ngày đăng 10/06/2021 | 09:26  | Lượt xem: 1098
Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 08/6/2021, Đoàn công tác của UBND quận do Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung làm Trưởng đoàn đã tổ...