Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/05/2022 | 16:46  | Lượt xem: 124

Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000

Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng (Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000)