Ban Thường vụ Quận ủy họp về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II
Ngày đăng 21/08/2020 | 09:34  | Lượt xem: 971

Ngày 18/8/2020, Ban Thường vụ Quận ủy họp nghe UBND quận báo cáo về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II (đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng).

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Chánh Văn phòng Quận ủy; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận.

Sau khi nghe UBND quận báo cáo và các ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất một số nội dung sau:

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II (đoạn từ cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng) được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tại phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại (hiện còn 55 hộ dân và 08 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng), dự báo phải tiến hành tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với một số trường hợp.

Dự án đường Vành đai II là công trình trọng điểm của Thành phố, do vậy Ban Thường vụ Quận ủy xác định phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, triệt để công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ Thành phố giao hoàn thành trong năm 2020. Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp, các ngành trong Quận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng thuận cao của Nhân dân trên địa bàn quận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II (đoạn từ cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng) đảm bảo đúng tiến độ Thành phố yêu cầu.

UBND quận chỉ đạo tập trung, quyết liệt đối với các phòng, ngành chức năng, UBND các phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; chủ động rà soát các phương án GPMB, tránh sai sót; tăng cường thực hiện nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để tạo sự đồng thuận cao nhất của Nhân dân trong bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sau khi đã áp dụng các biện pháp vận động, tuyên truyền nhưng vẫn không đồng thuận, chây ỳ, không chấp hành việc nhận tiền, bàn giao mặt bằng, UBND Quận chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, ban hành quyết định cưỡng chế và chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo các quy định của pháp luật, an toàn và thành công, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn quận.

Công an Quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 3 phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận, đặc biệt là các địa chỉ số 60, 124 Đại La, phường Trương Định; 183 Minh Khai, phường Minh Khai và các hộ dân tại số 126 Đại La, phường Đồng Tâm. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm trình tự quy định của pháp luật, đam bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác cưỡng chế thu hồi đất.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, UBND Quận phối hợp với Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời huy động sự vào cuộc của Hội Cựu chiến binh quận và cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự quận để kịp thời giải quyết đối với các  tình huống có yếu tố thương binh can thiệp, gây ảnh hưởng tới công tác cưỡng chế thu hồi đất.

Các ban Đảng Quận ủy, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội quận; hệ thống chính chị 3 phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm phối hợp với các cơ quan của UBND tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là các tổ chức, hộ dân tính đến thời điểm hiện nay chưa bàn giao mặt bằng để tạo sự đồng thuận và chấp hành bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.