Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2019
Ngày đăng 10/12/2019 | 10:25  | Lượt xem: 391

Phòng Quản lý đô thị quận Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2019

Bảng báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2019 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)