Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng làm việc với Khối đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày đăng 17/02/2023 | 09:00  | Lượt xem: 123

Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 14/2/2023, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận đã có buổi giao ban đầu tư xây dựng Quý I năm 2023.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo và công chức thuộc khối đầu tư xây dựng: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tài nguyên & Môi trường.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai công tác đầu tư xây dựng tháng 1 năm 2023 và những khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng; trên tinh thần thẳng thắn, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã chỉ ra các mặt tồn tại, chưa đạt yêu cầu trong công tác đầu tư: Chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt dẫn đến chậm tiến độ, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn, có đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện dự án,… đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, của các đơn vị trong quá trình phối hợp, triển khai công tác đầu tư xây dựng đối với từng dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trưởng các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án ngay từ các bước lập chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư dự án; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện đúng quy trình của từng cơ quan, đơn vị trong đó phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện. Đối với quá trình thi công, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đôn đốc các nhà thầu tổ chức huy động, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

UBND quận xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn quận.