Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 14:40  | Lượt xem: 911

Đối với công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020, chỉ tiêu quận giao là 32.200.000.000 đồng. Đến nay, URENCO đã tổ chức triển khai thu giá, số tiền thu được đến thời điểm 19/6/2020 là 13.260.240.911 đồng, tương đương 41,18% chỉ tiêu được giao.

Thực hiện nhiệm vụ do UBND quận giao, trong năm 2020, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận đang đôn đốc, giám sát chặt chẽ quy trình duy trì vệ sinh môi trường các tuyến đường phố, ngõ ngách, đặc biệt yêu cầu công tác thu gom, vận chuyển rác hàng ngày được thực hiện triệt để, đảm bảo 100% lượng rác phát sinh trên địa bàn được vận chuyển, xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải của Thành phố tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội và tiếp tục phối hợp với 18 phường, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) về việc phối hợp tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020, chỉ tiêu quận giao là 32.200.000.000 đồng. Đến nay, URENCO đã tổ chức triển khai thu giá, số tiền thu được đến thời điểm 19/6/2020 là 13.260.240.911 đồng, tương đương 41,18% chỉ tiêu được giao.

Về các điểm ép rác, trên địa bàn quận chỉ có một điểm trung chuyển tại trạm Vân Đồn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đang tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thêm các địa điểm có thể bố trí ép rác trung chuyển để tăng cường thu gom rác, làm cơ sở báo cáo UBND quận xem xét, chỉ đạo.

Dự kiến kế hoạch công tác vệ sinh môi trường 06 tháng cuối năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với URENCO và UBND 20 phường triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo phân cấp, duy trì thường xuyên, liên tục, đặc biệt vào dịp Lễ, Tết nguyên đán, dịp cán bộ cấp cao đến làm việc, đảm bảo đường phố sạch sẽ, không để tồn rác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, giao thông của nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng song song với việc tiếp tục rà soát sổ bộ, phấn đấu thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 100% chỉ tiêu giao.