Công văn số 1386/UBND-QLĐT ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
Ngày đăng 14/08/2021 | 15:10  | Lượt xem: 336

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Công văn số 1386/UBND-QLĐT ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác kiểm tra người tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)