Công văn số 1496/UBND-QLĐT ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 02/09/2021 | 21:55  | Lượt xem: 282

UBND quận Hai Bà Trưng hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1496/UBND-QLĐT ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)