Công văn số 3152/UBND-SXD ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 23/09/2021 | 18:45  | Lượt xem: 559

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 3152/UBND-SXD ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại đây)