Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 15/NQ-QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy và triển khai thực hiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 09/06/2022 | 22:10  | Lượt xem: 225

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ và Quyết định số 297/QĐ-UBND, ngày 18/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Hai Bà Trưng, ngày 09/6/2022, Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 15/NQ-QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy và triển khai thực hiện các quy định của nghị định, đề án, kế hoạch của UBND Thành phố, UBND quận.

Tới dự hội nghị, đại biểu Thành phố có đồng chí Bùi Tiến Thành - Trưởng phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội; đồng chí Phạm Công Nhân - Chi cục Trưởng Chi cục giám định Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội; đại biểu quận có đồng chí  Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có lãnh đạo Quận ủy, UBND quận và gần 500 học viên trong Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể, chính trị xã hội; bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tại các tổ dân phố thuộc các phường có chung cư cũ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ Tịch UBND quận phát biểu quán triệt Nghị quyết số 15/NQ-QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy về  tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Trên địa bàn quận hiện có 320 chung cư cũ. Hầu hết các chung cư này đã hết niên hạn sử dụng, có kết cấu cũ, lạc hậu và đã xuống cấp. Qua nhiều thời kỳ, trong quá trình sử dụng phần lớn các hộ dân tại các chung cư đã sửa chữa cơi nới tự phát, do đó diện tích xây dựng, dân số tại các khu chung cư cũ tăng lên nhiều lần so với thiết kế ban đầu, dẫn đến việc các nhà chung cư cư cũ và hạ tầng kỹ thuật bị biến đổi, hư hại, hình thức kiến trúc cảnh quan bị phá vỡ. Tại một số chung cư cũ đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của Nhân dân, không đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Thực tiễn trên đòi hỏi cấp thiết phải tiến hành công tác kiểm định, đánh giá, phân loại chất lượng các chung cư cũ để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; có kế hoạch triển khai đồng bộ quy hoạch, đầu tư cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nhằm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu Thành phố cũng chia sẻ chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011; Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014; Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố; Chương trình 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025;...

Quang cảnh hội nghị

Xác định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn, ổn định đời sống Nhân dân; là công cuộc chỉnh trang, tái thiết đô thị nhiều khó khăn, phức tạp và lâu dài; để triển khai việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận đảm bảo tiến độ và hiệu quả, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tại Quyết định số 1307-QĐ/QU ngày 26/4/2022.

Ngày 04/5/2022, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, UBND phường và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận. 

Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm chung trong công cuộc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm từng bước cải thiện chất lượng về nhu cầu ở cho người dân và gắn với phát triển kinh tế đô thị phục vụ lợi ích công cộng, cộng đồng dân cư; lợi ích của việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để đảm bảo đời sống của người dân, góp phần vào công cuộc tái thiết đô thị, hướng tới đô thị xanh, hiện đại. Điều này được Thành phố và Quận quyết tâm thực hiện trong giai đoạn trước mắt là 2021-2025.