Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại phường Trương Định để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II
Ngày đăng 02/03/2021 | 15:41  | Lượt xem: 514

Ngày 02/3/2021, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, UBND quận - Ban cưỡng chế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng).

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 466/QĐ- UBND ngày 24/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, hội CCB, hội LHPN, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Trung tâm Y Tế quận, Công ty nước sạch, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Đội Thanh tra Giao thông quận, đại diện tập đoàn Vingroup; cán bộ, công chức phòng chuyên môn thuộc quận; Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Trưởng Công an phường Trương Định.

Đồng chí Ninh Anh Hải - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận báo cáo tiến độ thực hiện thu hồi đất GPMB và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II, trong đó xác định rõ mục đích việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo qui định tại điều 71 Luật đất đai năm 2013; các Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng và các văn bản pháp luật liên quan. Tổ chức thực hiện cưỡng chế cần hết sức coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn quận; việc xử lý kiên quyết, dứt điểm góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng. Yêu cầu việc thực hiện cưỡng chế phải đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ; ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực cưỡng chế.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

Hội nghị được nghe các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế phát biểu ý kiến, bàn bạc, thảo luận các nội dung, phân loại xác định tình hình vướng mắc của hộ dân để có hướng tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho phù hợp, công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia cưỡng chế, thời gian thực hiện trình tự các bước theo đúng qui định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận phân tích rõ các yếu tố tác động và đánh giá tính chất cụ thể các trường hợp phải cưỡng chế. Đồng chí yêu cầu việc đánh giá, rà soát hồ sơ cưỡng chế phải chặt chẽ, đúng qui định của pháp luật; phương án thi công phá dỡ, rà soát các điều kiện cần và đủ cho công tác ra quân cưỡng chế. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, các tập thể, cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và chức năng thẩm quyền của đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II. Đặc biệt, UBND phường Trương Định, Công an quận, Ban QLDA ĐTXD quận cần xây dựng kế hoạch chi tiết, Tập đoàn Vingroup xây dựng phương án thi công phá dỡ, trình UBND quận.

Dự kiến thống nhất tiến độ cụ thể:

Từ 14h00 phút ngày 02/3/2021, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, cá nhân tại phường Trương Định.

Từ ngày 03 đến ngày 09/3/2021, Ban cưỡng chế tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại trực tiếp với các hộ dân và cá nhân của phường Trương Định.

Từ ngày 09 đến ngày 10/3/2021, tổ chức họp công bố thông tin về cưỡng chế thu hồi đất tới báo chí và các cơ quan ngôn luận.

Chủ tịch UBND quận yêu cầu mọi công tác giải quyết những vướng mắc của các hộ dân và công tác chuẩn bị cưỡng chế phải hoàn thành trước ngày 10/3/2021, dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 12/3/2021 tiến hành tổ chức cưỡng chế.