Kế hoạch tổ chức thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 26/12/2019 | 16:49  | Lượt xem: 780

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 15/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 161-KH/QU ngày 30/10/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 15/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 161-KH/QU ngày 30/10/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)