Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD khu liên cơ quan Vân Hồ
Ngày đăng 06/08/2021 | 16:08  | Lượt xem: 259

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình sử dụng đất tại phường Lê Đại Hành không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD khu liên cơ quan Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 122/KH-GPMB ngày 05/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình sử dụng đất tại phường Lê Đại Hành không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD khu liên cơ quan Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)