Kế hoạch tuyên truyền, vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại phường Trương Định do không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD đường Vành đai II
Ngày đăng 26/02/2021 | 16:21  | Lượt xem: 425

Ban thực hiện cưỡng chế quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình sử dụng đất tại phường Trương Định không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 28/KH-GPMB ngày 26/02/2021 của Ban thực hiện cưỡng chế quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình sử dụng đất tại phường Trương Định không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư XD đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)