Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 14:23  | Lượt xem: 629

Năm 2020, UBND Hai Bà Trưng giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận triển khai thực hiện tổng số 118 dự án (trong đó 38 dự án chuẩn bị đầu tư và 80 dự án thực hiện đầu tư) với kế hoạch vốn đầu tư công là 442.514 triệu đồng. Ngay sau khi được giao kế hoạch 2020, Ban QLDA đã xây dựng chương trình công tác và kế hoạch giải ngân cho cả năm, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với 38 dự án chuẩn bị đầu tư, có 10/38 dự án gồm: Trường THCS Hai Bà Trưng, Trường THCS Lương Yên, Trường THCS Đoàn Kết, Trường MN Bách Khoa, MN Ngô Thì Nhậm, Trạm y tế phường Quỳnh Mai, Trạm y tế phường Đồng Nhân, Vườn hoa Trần Khánh Dư, 02 đường đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình xin bố trí vốn thực hiện năm 2020; 01/38 dự án là dự án Cải tạo, mở rộng Cơ sở điều trị Methadone đang trình thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; 03/38 dự án là dự án chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa đã trình Sở Văn hóa thể thao thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm quy hoạch tổng mặt băng dự án), hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo ý kiến của Sở Văn hóa và thể thao để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch thẩm định; 02/38 dự án là dự án xây dựng trụ sở phường Minh Khai, xây dựng trụ sở UBND phường Cầu Dền đã hoàn chỉnh tổng mặt bằng và phương án kỹ thuật theo ý kiến phòng quản lý đô thị và trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; 02/38 dự án là xây dựng Trường Mẫu giáo Chim non, xây dựng cụm công trình văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng phường Vĩnh Tuy hiện đang xin ý kiến các đơn vị liên quan; 01/38 dự án Xây dựng Phòng khám đa khoa Mai Hương hiện đã phê duyệt Tổng mặt bằng và trình thẩm định dự án;19/38 dự án còn lại hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Đối với 80 dự án thực hiện đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy mạnh tiến độ thi công, tăng cường giải ngân, cụ thể:

- 10/80 dự án gồm Trạm y tế phường Bách Khoa và 09 hè đường hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

- 01/80 dự án là Trạm y tế phường Quỳnh Lôi: Để phục vụ công tác chống dịch Covid-19, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã bàn giao tạm, hiện đang điều chỉnh, bổ sung thiết kế.

- 01/80 dự án là dự án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận: đã hoàn thành và vận hành chạy thử một số hạng mục của dự án, đang hoàn chỉnh thủ tục bàn giao, quyết toán. Dự kiến ngày 15/7/2020 sẽ tổ chức gắn biển chào mừng đại hội Đảng các cấp.

- 09/80 dự án (02 trạm y tế, Tu bổ tôn tạo Đình đền chùa Hai Bà Trưng, Trường TH Ngô Quyền, Trường MG Bạch Mai, Trụ sở UBND phường Bạch Mai, Trường THCS Vân Hồ, Trường MN Vân Hồ, Trường MG Bách Khoa):  Đang thi công hoàn thiện, phấn đấu sớm bàn giao phục vụ công tác phòng chống dịch và khai giảng năm học mới

- 02/80  dự án (Trường THCS Ngô Quyền, Trường THCS Vĩnh Tuy): Đang thi công, do vướng một phần mặt bằng, dự kiến trong tháng 7/2020 nhà trường mới bàn giao đượcphần mặt bằng còn lại nên tiến độ bàn giao dự kiến trong quý I/2021.

   - 03/80 dự án là công trình chỉnh trang hè phố Trần Khát Chân, Lò Đúc, Nguyễn Đình Chiểu đang gấp rút thi công để chuẩn bị bàn giao tháng 6/2020.

- 53/80 dự án (Trường THCS Minh Khai, Trụ sở UBND P.Minh Khai (242U), Trụ sở BQL chợ Hòa Bình, 35 hè, 15 đường): Hiện tại, các dự án trên đang thực hiện rà soát, điều chỉnh theo các thông tư mới ban hành của Bộ XD về nhân công, máy…, làm cơ sở hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu, khởi công quý II/2020. Trong đó: Đã lập xong hồ sơ điều chỉnh dự toán 53/53 dự án; Phòng QLĐT đang thụ lý 52/53 hồ sơ (Đã phê duyệt điều chỉnh dự toán 23/53 dự án gồm 12 hè và 11 đường, đang hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2020. Hiện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 05 hè, chuẩn bị khởi công).

- 01/80 dự án là dự án Mở rộng Trường TH Trung Hiền: Ban QLDA đã gửi văn bản xin ý kiến phường và các đơn vị liên quan đề xuất bổ sung một số thành viên Hội đồng GPMB dự án, làm cơ sở trình UBND Quận phê duyệt kiện toàn hội đồng GPMB để triển khai thực hiện. Dự kiến trình Quận phê duyệt trong tháng 7/2020.

Về công tác quyết toán, đóng mã: Trong tháng 6/2020 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ quyết toán của 41 dự án trình Phòng Tài chính - kế hoạch quận thẩm định.

Về công tác giải ngân các nguồn vốn tính đến ngày 24/6/2020: Theo kế được UBND quận giao năm 2020 theo Quyết định số 5889/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 là 442.514 triệu đồng, đến nay ước tính giá trị thanh toán năm 2020 đến ngày 30/6/2020 là 101.404 triệu đồng đạt 22,92% kế hoạch được giao năm 2020.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý dự án đầu tư đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND quận Hai Bà Trưng.