Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích công cộng tại các điểm đất không đủ điều kiện về mặt bằng sau GPMB dự án đường vành đai 2
Ngày đăng 13/07/2020 | 09:28  | Lượt xem: 695

Ngày 25/6/2020, HĐND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích công cộng tại các điểm đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng sau giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2 (phần dưới đất) đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng.

Ngày 12/3/2018, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 239/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố về công tác giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở, trong đó có chỉ đạo: “Đối với các diện tích không đảm bảo kích thước hình học theo quy định, UBND các quận lập phương án thu hồi, bồi thường hết toàn bộ diện tích để sử dụng vào mục đích công cộng, trước mắt để trồng cây xanh, xây dựng hàng rào ngăn cách với đất liền kề, khi có điều kiện thì tổ chức đấu giá và ưu tiên các hộ bên trong được mua”.

Theo biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng qua các phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm có khoảng 59 trường hợp có thửa đất không đủ điều kiện về mặt bằng sau giải phóng mặt bằng (phường Minh Khai có 27 trường hợp; phường Trương Định có 24 trường hợp; phường Đồng Tâm có 8 trường hợp).

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và các văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp thửa đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng sau GPMB tuyến đường Vành đai 2 thì việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích công cộng tại các điểm đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng sau giải phóng mặt bằng là cần thiết. Ngày 25/6/2020, HĐND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích công cộng tại các điểm đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng sau giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2 (phần dưới đất) đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần xử lý triệt để các trường hợp siêu mỏng, siêu méo theo chủ trương của Thành phố, tạo cảnh quan với tuyến đường Vành đai 2 sau quy hoạch đảm bảo văn minh, hiện đại, thống nhất trên toàn tuyến đường và tăng cường sự hiệu quả trong công tác quản lý đất đai sau khi giải phóng mặt bằng, kịp thời ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm.