Phương án số 06/PA-UBND ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận
Ngày đăng 13/08/2021 | 19:40  | Lượt xem: 284

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận.

Phương án số 06/PA-UBND ngày 13/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)