Ban chủ nhiệm Chương trình 04 - Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức họp đánh giá triển khai thực hiện chương trình công tác quý I năm 2022
Ngày đăng 13/04/2022 | 10:30  | Lượt xem: 146

Ngày 12/4/2022, tại Trụ sở UBND quận số 33 Đại Cồ Việt, Ban chủ nhiệm Chương trình 04 - Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức họp đánh giá công tác triển khai thực hiện chương trình công tác quý I năm 2022.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận - Chủ nhiệm chương trình. Cùng  dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận và các thành viên Ban chủ nhiệm chương trình 04 được thành lập theo Quyết định số 105-QĐ/QU ngày 21/10/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng.

Tại cuộc họp, phòng Quản lý Đô thị - Cơ quan thường trực báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình 04 Quận ủy quý I năm 2022 (bao gồm 02 đề án và 01 chuyên đề do Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục Đào tạo và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận chủ trì), các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm ghi nhận kết quả đạt được trong quý I và đóng góp ý kiến bổ sung, đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả thực hiện quý I năm 2022, Chủ nhiệm chương trình Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh và chỉ đạo chi tiết những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt đồng chí chỉ đạo quyết liệt từng nhiệm vụ cụ thể để các thành viên Ban chủ nhiệm cũng như các đơn vị cần tập trung: Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện triển khai các đề án, chuyên đề đảm bảo tiến độ; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của Thành phố để kịp thời tham mưu Quận ủy bổ sung nhiệm vụ, đồng thời giao cơ quan thường trực tham mưu văn bản đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện triển khai Chương trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ; thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, đúng quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm.