Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2020
Ngày đăng 05/03/2020 | 11:26  | Lượt xem: 609

Phòng Quản lý đô thị quận Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2020

Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)