Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2023
Ngày đăng 03/03/2023 | 15:04  | Lượt xem: 192

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2023.

Báo cáo số 119/BC-QLĐT ngày 01/03/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2022 (Từ 01/02/2023 đến 28/02/2023).

(Chi tiết tại đây)