Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2022
Ngày đăng 05/05/2022 | 15:19  | Lượt xem: 249

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2022.

Báo cáo số 226/BC-QLĐT ngày 04/5/2022 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2022.

(Chi tiết tại đây)