Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2022
Ngày đăng 07/06/2022 | 11:26  | Lượt xem: 144

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2022.

Báo cáo số 338/BC-QLĐT ngày 04/6/2022 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2022.

(Chi tiết tại đây)