Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2021
Ngày đăng 04/03/2021 | 16:30  | Lượt xem: 401

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2021.

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Phòng Quản lý đô thị quận tháng 02 năm 2021.

(Xem chi tiết tại đây)