Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2021
Ngày đăng 07/05/2021 | 15:56  | Lượt xem: 932

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2021.

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Phòng Quản lý đô thị quận tháng 04 năm 2021.

(Xem chi tiết tại đây)