Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2020
Ngày đăng 08/06/2020 | 17:27  | Lượt xem: 440

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2020

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Phòng Quản lý đô thị quận tháng 05 năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)