Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 13/05/2022 | 10:11  | Lượt xem: 343

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong 5 năm qua, UBND quận Hai Bà Trưng đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ môi trường cấp cơ sở.

           Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong 5 năm qua, UBND quận Hai Bà Trưng đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ môi trường cấp cơ sở.

          UBND quận đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tiến hành kiểm tra 42 đơn vị, ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 86.612.000 đồng. Xác nhận 190 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận đảm bảo thời gian quy định. Tổ chức các chương trình hưởng ứng sự kiện về môi trường hàng năm như Chiến dịch Giờ trái đất, ngày Nước thế giới, Ngày đại dương thế giới, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Đồng thời tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận.

          UBND quận đã ban hành các kế hoạch, chỉ đạo triển khai cụ thể các nhiệm vụ về phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông, thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát các điểm đặt trạm quan trắc không khí tự động theo chỉ đạo của UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm bắt được tình hình diễn biến của ô nhiễm không khí để có biện pháp phòng chống các bệnh về đường hô hấp và bảo vệ sức khỏe. Triển khai đồng bộ công tác lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp phường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp quận nhằm đưa ra các phương hướng để cải thiện chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn.

          Công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cũng được UBND quận quan tâm và sát sao trong công tác chỉ đạo. UBND quận đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với 16 cơ sở trong danh sách phải di dời do không phù hợp quy hoạch để thống nhất nội dung trình UBND thành phố đề xuất phê duyệt danh mục di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành.

          Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường; UBND quận tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, khắc phục và chủ động kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị, tăng cường thu gom, xử lý rác thải và chất thải. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, chia sẻ thông tin phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường đồng thời giảm các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.