UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị đối thoại về công tác bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Trung Hiền
Ngày đăng 31/05/2022 | 11:14  | Lượt xem: 237

Ngày 27/3/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị đối thoại, giải thích vận động các hộ gia đình chấp hành việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Trung Hiền.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 607/QĐ - UBND ngày 25/3/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận uỷ, thành viên các tổ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 174/KH - BTTHCC ngày 25/3/2022 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận, Công an Quận và cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an phường Trương Định và các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng liên quan.

Mục đích của buổi tiếp công dân là để lãnh đạo quận và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận trực tiếp đối thoại, vận động, tuyên truyền, giải thích với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng với tinh thần tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

          Trong không khí cởi mở, phát huy dân chủ, hội nghi đã lắng nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng, qua các ý kiến phát biểu của các hộ gia đình đều đồng tình thống nhất và chấp hành chủ chương thu hồi đất GPMB thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Trung Hiền phục vụ cho nhu cầu giáo dục, đào tạo cho con, em trong phường và Quận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện trình tự phương án bồi thường GPMB còn gặp một số vướng mắc do quá trình sử dụng đất và các công trình, các cơ quan quản lý nhà đất trước đây, cũng như một số hộ vướng mắc trong giao dịch dân sự về quyền thừa kế. Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, các cơ quan chức năng thuộc UBND quận đã phân tích làm rõ từng ý kiến, kiến nghị của các hộ trên cơ sở các qui định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận, nêu rõ: Hội nghị vận động, tuyên truyền, đối thoại, giải thích các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo mở rộng trường Tiểu học Trung Hiền quận Hai Bà Trưng được tổ chức theo qui định của luật đất đai và các qui định của pháp luật về công tác bồi thường, thu hồi đất, GPMB xây dựng các công trình của Quận và Thành phố cũng như sự đồng thuận của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã tích cực, đồng tình ủng hộ nhận bồi thường và bàn giao bằng bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay cũng còn 19 hộ dân chưa đồng tình, UBND quận tổ chức hội nghị đối thoại để lắng nghe ý kiến mà các hộ còn băn khoăn. Các đơn vị chức năng thuộc UBND quận đã tiếp thu và giải trình, phân tích theo các qui định của pháp luật và luật đất đai. Tất cả các ý kiến của các hộ, UBND quận tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đặc biệt là các khiếu nại đã giải quyết theo trình tự của luật khiếu nại lần 1, các hộ không đồng tình với giải quyết khiếu nại và tiếp tục khiếu nại lần 2 cùng một số ý kiến mới phát sinh, UBND quận đã báo cáo Thành phố và đề xuất với các sở, ngành, UBND Thành phố xem xét giải quyết.