Xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên tuyến đường Vành đai II
Ngày đăng 22/12/2020 | 10:22  | Lượt xem: 951

Nhằm thực hiện triệt để trong thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai II, ngày 10/12/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận có báo cáo số 3682/BC-BQLDA về công tác phá dỡ, thu hồi mặt bằng, vướng mắc đối với việc thu hồi phần diện tích nhà đất còn lại dưới 15m2 tại các phường Minh Khai, Trương Định để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai II (đoạn Cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Về công tác phá dỡ thu hồi mặt bằng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng theo quy định, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận phối hợp, đôn đốc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tiếp nhận mặt bằng từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để “các hộ bàn giao nhà đến đâu, tổ chức phá dỡ ngay đến đó” theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố. Đến nay, công tác phá dỡ, thu hồi mặt bằng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng được đơn vị phá dỡ do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ký hợp đồng phá dỡ, quây tôn, quản lý mặt bằng đúng chỉ giới đường đỏ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có phát sinh hay vướng mắc trường hợp nào liên quan đến việc phá dỡ hay quản lý mặt bằng theo quy định. Về công tác thu hồi mặt bằng đối với các trường hợp diện tích đất còn lại dưới 15m2, UBND Quận ban hành quyết định thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại, các hộ đã bàn giao phần diện tích trong chỉ giới, tuy nhiên phần ngoài chỉ giới chưa bàn giao mặt bằng và phát sinh một số tồn tại, vướng mắc trên địa bàn phường Minh Khai, Trương Định.

Sau khi xem xét, UBND Quận có văn bản số 1649/UBND-VP chỉ đạo về xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên tuyến đường Vành đai II:

Giao Chủ tịch UBND phường Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tổ trưởng Tổ tư vấn Quản lý Trật tự xây dựng đô thị, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách tập trung triển khai thực hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm (nếu có), không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, phát sinh vi phạm đối với các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên tuyến đường vành đai II.

Giao Chủ tịch UBND phường Minh Khai, Trương Định thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đối với các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên tuyến đường vành đai II.

Việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường Vành đai II, tránh tình trạng tồn tại nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị, bảo đảm kiến trúc cảnh quan hai bên đường mới mở. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND các phường trong việc phá dỡ toàn bộ, bộ phận kiến trúc công trình đã được đền bù, bao gồm cả phần công trình còn lại nằm ngoài chỉ giới để không phát sinh công trình "siêu mỏng, siêu méo'' trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng.