quản lý đô thị

Thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 21/11/2017 | 12:21

Thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố Hà Nội giao tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 13/4/2017 về việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

 

THÔNG BÁO

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Hai Bà trưng về  việc triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (đường dưới đất) và tiếp tục triển khai đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng trong năm 2018

 

     Thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố Hà Nội giao tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 13/4/2017 về việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, hiện UBND quận Hai Bà Trưng đang triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (đường dưới đất) và tiếp tục triển khai đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng trong năm 2018.

     Để đảm bảo việc phá dỡ thu hồi mặt bằng đúng quy định, Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng thông báo để các đơn vị là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật như: viễn thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh trên tuyến đường Minh Khai, Đại La trong phạm vi phải di dời để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) được biết và sớm liên hệ với Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng để được hướng dẫn kê khai, kiểm đếm thực hiện di chuyển đối với công trình, tài sản ngầm nổi trong phạm vi dự án.

     Sau ngày 15/12/2017, nếu đơn vị là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý các tài sản nêu trên không liên hệ để kê khai theo đúng yêu cầu, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng sẽ lập biên bản hiện trạng, báo cáo Thành phố thực hiện GPMB theo đúng quy định.

     Mọi thông tin xin liên về địa chỉ: Phòng Giải phóng mặt bằng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, số 28 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (điện thoại: 024.39748953 hoặc 0906.285050, gặp đồng chí Vũ Mai Na).

                  Trân trọng thông báo!