quản lý đô thị

Ủy ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Ngày đăng 21/11/2017 | 01:59

Năm 2017, các lực lượng chức năng của UBND, Công an phường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị- vệ sinh môi trường. Ban thường trực UBMTTQ phường hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận (CTMT) tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân. Đặc biệt, đối với các nhà mặt phố không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán, sắp xếp xe máy gọn gàng, dành lối đi cho người đi bộ, đổ rác đúng giờ và đổ vào thùng rác, giữ vệ sinh bảo vệ môi trường.

      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị” và Chỉ thị 08/CT-TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “....xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; tháng 8/2016, Ban Thường trực UBMTTQ phường đã tổ chức tọa đàm, ký giao ước thi đua với UBND phường, ký giao ước với các tổ chức chính trị- xã hội, lồng ghép với thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để đạt được hiệu quả thiết thực, một mặt, công tác Mặt trận tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua việc nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với các tiêu chí cụ thể, mặt khác, phối hợp với UBND xây dựng ý thức cho người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị để phố phường phong quang, sạch đẹp.

     Năm 2017, các lực lượng chức năng của UBND, Công an phường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị- vệ sinh môi trường. Ban Thường trực UBMTTQ phường hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận (CTMT) tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân. Đặc biệt, đối với các nhà mặt phố không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán, sắp xếp xe máy gọn gang, dành lối đi cho người đi bộ, đổ rác đúng giờ và đổ vào thùng rác, giữ vệ sinh bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, phường đã lấy địa bàn dân cư số 5 làm điểm. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo, Ban CTMT, Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư số 5 đã thường xuyên tuyên truyền vận động trong nhân dân, nhất là các hộ có nhà mặt phố.

     Với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, địa bàn dân cư số 5, bộ mặt phố phường có chuyển biến rõ nét. Chợ cóc, chợ tạm tại ngã 5 Hàn Thuyên – Lò Đúc được giải tỏa. Đây là điểm “nóng” nhất về trật tự đô thị trên địa bàn phường. Qua đó, đã tác động lan tỏa, các hộ dân nhà mặt phố không còn tùy tiện lấn chiếm hè phố kinh doanh buôn bán, xe máy được sắp xếp thằng hàng, ngay ngắn, dành lối cho người đi bộ, phố phường đã phong quang, sạch đẹp hơn.

     Bình xét thi đua năm 2017, tổ dân phố 5A và 5B được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và trên 92% hộ đạt “Gia đình văn hóa”. Đời sống kinh tế ổn định, không có hộ nghèo, cận nghèo, đời sống văn hóa, môi trường được cải thiện, nhân dân sống hòa thuận, tích cực hưởng ứng các cuộc vân động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Địa bàn dân cư số 5 là điểm sáng của phường Phạm Đình Hổ. Từ đó, nhân rộng ra các địa bàn khác trong phường, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

 

                                                               Nguyễn Công Chất- UBMTTQ phường Phạm Đình Hổ